Sydämen ääntä kuunnellen tehty

Palveluseteli

Hyvinvointialueet voivat osallistua asiakkaidensa palveluasumisen kustannuksiin palvelusetelillä, joka korvaa tehostetun palveluasumisen yhteydessä annettavaa hoitoa ja hoivaa. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä hyvinvointialueen hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Hyvinvointialueilla voi olla käytössä palveluseteli myös omaishoitajan vapaan aikaiseen lyhytaikaiseen palveluasumiseen.

Palvelusetelin kattamat palvelut ja setelin arvo vaihtelevat hyvinvointialueittain. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Lisätietoa palvelutarpeen arvioinnista saat oman hyvinvointialueesi sosiaali- ja terveyspalveluista.

Jotta hyvinvointialue voi hyväksyä palveluntuottajaksi yksityisen palveluntuottajan, pitää tiettyjen ehtojen täyttyä. Muun muassa palvelujen tuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja täyttää toiminnalle laissa asetetut vaatimukset. Palveluntuottajan tarjoamat palvelut tulee olla myös tasoltaan verrattavissa julkisten palveluiden kanssa.

Palvelusetelin käyttö

Saatuasi palvelusetelin voit itse päättää minkä yrityksen palveluun sen käytät, kunhan yritys on kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Löydät luettelon hyväksytyistä palveluntuottajista palvelusetelijärjestelmästä (Vaana ja PSOP) tai hyvinvointialueen nettisivuilta.

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai riippuvainen asiakkaan tuloista. Palvelut ja arvo vaihtelevat hyvinvointialueittain

Vuokraa palveluseteli ei korvaa, paitsi lyhytaikaisessa hoivassa, jossa palveluntuottajan hinta pitää sisällään kaikki maksut.

Hauhon Loviisakoti palvelusetelituottajana

Hauhon Loviisakoti on hyväksytty palveluntuottajaksi palvelusetelillä

  • Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle
  • Pirkanmaan hyvinvointialueelle
  • Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle

Saatuasi myönteisen päätöksen ja palvelusetelin, ole meihin yhteydessä ja tehdään sopimus palvelusta. Sovimme yhdessä myös mm. palvelun alkamisajankohdasta ja tarkemmista yksityiskohdista.