Sydämen ääntä kuunnellen tehty

Toiminta-ajatus

Hauhon Loviisakoti on itsenäinen ja kotimainen, pieni yritys, jonka tavoitteena on tuottaa sellaisia laadukkaita palveluja, joiden huomaan voisimme luottaa omat läheisemme tai itsemme. Palvelulupauksemme kuuluukin ”hoidamme asukkaamme siten, kuin haluaisimme itsemme tai omat rakkaamme hoidettavan”. Tämä kattaa niin meillä tarjotun ruuan, siivouksen, hoivan kuin viriketoiminnankin sekä erityisesti kohtelun, niin asukkaiden kuin työtovereidenkin.

Meillä on vahva visio rakentaa toimintamme henkilökunnan hyvinvoinnille. Vain hyvinvoiva, motivoitunut ja toimintamme arvoihin sitoutunut henkilökunta kykenee tuottamaan laadukasta hoivaa, joka perustuu hoidettavan ja hänen omaistensa aitoon sekä kiireettömään kohtaamiseen. Meillä on myös vahva visio luoda Hauholle ja Hauholaisille työpaikkoja, pyrimme siis ensisijaisesti rekrytoimaan paikallista väkeä.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Yhteisöllisyys

Asukasillat, omaisten illat, paikallisen työvoiman käyttäminen, toiminnan suunnittelu yhdessä ja yhdessä tekeminen.

Kunnioitus

Kunnioitetaan asukkaita ja työtovereita. Työntekijämme ovat sitoututeet kohtaamaan toiset, kuten haluaisivat itsensä kohdattavan.

Työhyvinvointi

Vain hyvinvoiva henkilöstö kykenee tuottamaan laadukasta hoivaa. Autonominen työvuorosuunnittelu, edullinen työpaikkaruokailu yhdessä asukkaiden kanssa sekä säännölliset työhyvinvointimittaukset auttavat meitä tukemaan työntekijöiden hyvinvointia. Lisäksi olemme panostaneet työntekijöiden kehon hyvinvointiin ilmaisella fysioterapialla ja hierontakäynneillä.

Lämminhenkisyys

Työntekijämme ovat valikoituneet meille vahvan arvomaailman perusteella. Haluamme kohdata asukkaamme aidosti ja kiireettömästi.

Kodinomaisuus sekä toiminnallinen arki

Tämä on asukkaittemme koti, jossa saa tehdä itselle mieluisia asioita omassa rytmissä.